Medic vs. Pacient
riscurile juridice asociate profesiei

Dr. Ec. Avocat Mihai Susanu

Relatia medic-pacient a fost si ar trebui sa fie, sub aspectul eticii, una prin care medicul depune maximul de efort posibil, decide în fractiuni de secunda, adesea sub presiunea oboselii si a stresului inerent actului medical, adoptarea anumitor proceduri care, în acel moment, în acea conjunctura, par a fi cele mai indicate. De aici a aparut în timp sintagma „s-a facut tot ce era omeneste posibil”. Cu toate acestea, desi eforturile au fost enorme, rezultatul nu este întotdeauna cel dorit. Si din aceste considerente, pacientul, precum si apartinatorii acestuia, ar trebuie sa accepte o anumita situatie.

Însa adesea, efortul de a întelege asociat cu durerea pricinuita de situatia în sine, poate da gres. Mai mult, locul acceptarii este luat de o revolta directa, îndreptata împotriva mediului, a „sistemului”, precum si a tuturor „factorilor” care au condus la acest rezultat. Si principalul vinovat devine medicul, adica însasi cel care a fost singurul capabil a-si asuma efortul unei încercari, poate disperate, de a salva un pacient.

Aceste realitati sunt din ce în ce mai frecvente. Urmasii pacientilor sau apartinatorii acestora, devin, în termenul scurt petrecut pe holurile spitalelor, „specialisti” în diagnosticarea si tratarea respectivelor maladii, în modul de realizare al unei operatii. „Dobândesc” capacitatea de a evalua munca medicului, efortul depus, precum si ceea ce ar mai fi trebuit facut. Tot ei sunt cei care au „capacitatea” de a spune direct ce nu s-a facut bine si unde anume s-a gresit. Evident ca urmarea fireasca este identificarea vinovatului si tragerea la raspundere.

Posibilitatea de a încerca tragerea la raspundere a mediului sau, cel mai adesea, de a-l compromite „macar” profesional pentru o perioada de timp, apare tot mai apetisanta pentru anumite categorii de pacienti, vesnic nemultumiti, sau pentru rudele acestora.

Atitudinea în astfel de situatii, singura pe care medicul o poate adopta, este aceea de a raspunde, de a se apara si de a-si aduce probe în dovedirea nevinovatiei sale. Dar stresul provocat de astfel de experiente, care survin uneori în cel mai nepotrivit moment posibil, poate fi de natura a afecta, temporar, capacitatea de concentrare a medicului precum si calitatea serviciului medical adresat urmatorilor pacienti. Toate acestea vor fi atât în detrimentul medicului, al actului medical în sine dar mai ales al pacientilor.

În societatea în care ne aflam în prezent, astfel de situatii vor deveni tot mai des întâlnite, concomitente fiind cu cresterea interesului pacientului pentru o posibila despagubire. Adaptarea la o realitate care a lipsit din lumea medicala din România se va face treptat. Ceea ce se poate realiza însa, pornind de la experienta altor sisteme medicale din lume, este prevenirea unor astfel de situatii.

Vom prezenta, începând cu numerele urmatoare, posibilitatea concreta prin care se poate realiza prevenirea unor astfel de situatii, prin întocmirea de catre fiecare medic, pentru pacientii sai, a unui set mai amanuntit de documente. Prin aceste documente specifice se va aduce la cunostinta pacientului, precum si a apartinatorilor, natura afectiunii, tipul de proceduri diagnostice si terapeutice posibile la momentul respectiv, riscurile pe care acestea le presupun precum si rezultate reale estimate. Totodata vom analiza si explicita anumite tipuri de documente juridice, precum contractul medical, care trebuie sa existe cu scopul a defini din punct de vedere juridic relatia medic-pacient. Contractul medical, corect si complet realizat sub aspect juridic, este de natura a crea anticipat cadrul juridic în care medicul îsi poate realiza activitatea, fiind protejat de posibilele actiuni intentate ulterior. Vom prezenta clauzele obligatorii si semnificatia acestora precum si modul în care contractul ajuta la prevenirea situatiilor amintite, oferind posibilitatea contracararii acestora.

Aspecte legislative

ORDIN nr. 4.470 din 18 iunie 2008
Privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului sanatatii publice, al Ministrului educatiei si cercetarii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 841/4.844/309/2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, statutului, structurii organizatorice, statului de functii si a structurii de personal ale Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar.
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Publicat în: Monitorul Oficial I nr. 503 din 3 iulie 2008

ORDIN nr. 2.627/C din 15 octombrie 2008
Pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele
Emitent: Ministerul Justitiei
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 747 din 5 noiembrie 2008

ORDIN nr. 2.095 din 17 decembrie 2008
Privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2008
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008

ORDIN nr. 2.021 din 12 decembrie 2008
Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Emitent: Ministerul Sanatatii Publice
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 896 din 30 decembrie 2008

ORDIN nr. 1.982 din 5 decembrie 2008
Privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuarii consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 838 din 12 decembrie 2008

ORDIN nr. 1.941 din 25 noiembrie 2008
Privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza
de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin
Hotararea Guvernului nr. 720/2008
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 821 din 5 decembrie 2008

ORDIN nr. 1.920 din 19 noiembrie 2008
Privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor in/din Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, a documentatiei care trebuie depusa de solicitanti in vederea includerii unui medicament in aceasta lista si a procedurii de lucru a Comisiei
de strategie terapeutica
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 799 din 28 noiembrie 2008

ORDIN nr. 1.862 din 12 noiembrie 2008
Privind stabilirea specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari in institutii de invatamant superior medical, medico-dentar si farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent in nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 770 din 17 noiembrie 2008

ORDIN nr. 1.817 din 30 octombrie 2008
Pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.289/2008 privind organizarea si desfasurarea reevaluarii activitatii managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 745 din 4 noiembrie 2008

D.J.M. – Departamentul Juridic Medical

Am dezvoltat un departament special instruit cu privire la cazurile medicale care se prezintă o complexitate mai mare.
Datorită cunoştinţelor noastre de norme interne de spital şi de reglementare, procedura de operare, lipsa de documente juridice, care apare în mai multe cazuri, ne-am dezvoltat strategii pentru a putea face faţă necesităţilor clienţilor noştri.
Suntem specializaţi in:
- Cazuri Malpraxis;
- Leziuni - spital;
- Accidente.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să faceţi o programare.