Termeni de utilizare

Relatia Avocat – Client

Relaţia Avocat – Client este contractul dintre cele două părţi, care, prin care biroul nostru juridic, "Cabinetului de Avocat Susanu Mihai Claudiu" reprezintă o garanţie pentru calitatea serviciilor furnizate. O persoană sau o societate este considerat client numai din momentul în care el are semnat un contract cu noi.
Comunicarea cu noi prin intermediul internetului, site-ul web sau e-mail nu constituie un contract de nici o relaţie juridică cu biroul nostru.
Trimiterea unui e-mail la noi nu îţi asigură implicit statutul de client al nostru.

Nimeni nu se poate referi la el însuşi ca fiind un client al "Cabinetului de Avocat Susanu Mihai Claudiu", fără un contract înregistrat.
E-mail care ni l-aţi putea trimite nu este confidenţial şi nu este în conformitate cu clauza de confidenţialitate de "avocat" - relaţia cu clientul.
Nu putem garanta confidenţialitatea transmiterii de internet, prin urmare, nu ne trimiteţi documente confidenţiale. Nu ne trimiteţi informaţii cu privire la problemele dumneavoastră legale. Orice probleme juridice pot fi analizate numai în termenii contractuali definiţi de biroul nostru.
Dacă sunteţi interesat de a deveni unul dintre clienţii noştri, vă rugăm să solicitaţi o programare prin internet sau prin telefon. Orice e-mail va fi prelucrat şi analizat de către biroul ca o cerere pentru o întâlnire profesională. Obligaţia profesională a biroului este de a determina "a priori", cazul în care există orice posibil conflict de interese cu clienţii noştri actuali. În această situaţie nu putem să analizăm problema dumneavoastră.
Informaţiile conţinute pe site nu sunt consiliere juridică sau de opinie juridică, şi nu poate fi considerată ca atare.

Drepturile de autor

Informaţiile conţinute în acest site sunt protejate în România şi la nivel internaţional de drepturile de autor. Prin urmare, aceste informaţii nu poate fi reproduse, descărcate, distribuite, publicate sau transferate în orice formă sau prin orice mijloace, altele decât descărcarea sau de reproducere pentru uz personal, decât cu acordul prealabil scris al " Cabinetului de Avocat Susanu Mihai Claudiu ".