Carti

Ghidul Noului Întreprinzător, Ed Pint Color, Iasi, 2003 – Mihai Susanu – Capitolele:

  • Ce este Managementul?
  • Ce este Comunicarea?
  • Ce este Planul de Afaceri?
  • Ce este Societatea comercială?

Ghid pentru IMM, Ed Pint Color, Iasi, 2003 – Mihai Susanu – Capitolul: Managementul de proiect în contextul extinderii Uniunii Europene. Factori de Influenta.

Management organizational în contextul procesului de integrare a României în Uniunea Europeana, Ed. Tehnopress, Iasi, 2005 – Mihai Susanu – Capitolul: Management Organizational.

Procedura insolventei Practica judiciara 2006-2009 Mona-Maria Pivniceru, Claudia Susanu , Mihai Susanu

...lucrarea de faţă prezintă o sinteză a celor mai relevante soluţii pronunţate de instanţele româneşti de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 85/2006 şi până în prezent. Speţele, în număr de 264, sunt sistematizate pe structura Legii insolvenţei şi redate în succesiunea articolelor din lege.
  Culegerea este un instrument adresat cu precădere specialiştilor cărora legea le conferă un rol activ în procedura insolvenţei: judecători, avocaţi, administratori şi lichidatori judiciari. Ea poate fi utilă, însă, şi comercianţilor afectaţi de contextul economic actual şi care, dacă există riscul de a fi supuşi rigorilor Legii insolvenţei, pot înţelege mai uşor avantajele şi dezavantajele pe care le presupune această procedură firească, de altfel, în orice economie de piaţă.

More info